Mapadi Peduli Korban Tsunami Anyer


Share with:


Direktur Dari Pesanten Qur’an elTahfidh H. Jhon Edy Rahman, SH. Mkn. yang sekaligus menjabat sebagai  Sekretaris Jendral dari organisasi MAPADI, Mengeluarkan Maklumat “Mapadi For Humanity (MFH)”

Pengurus dari PQ elTahfidh juga Banyak Ikut Turut Serta dalam kepengurusan PP MAPADI.

Berikut adalah Maklumat yang dikeluarkan Oleh MAPADI:

 

 

Maklumat PP Mapadi

بسم الله الرحمن الرحيم

Agar supaya dapat berperan aktif dalam membantu Saudara2 kita korban bencana, PP Mapadi menginiasi organisasi yang langsung di bawah koordinasi PP Mapadi dengan Nama “Mapadi For Humanity (MFH)”

MFH bertujuan untuk membantu Suadara2 kita yang terkena musibah, dan akan memfokuskan diri pada recovery mental dan spiritual korban bencana.

Diharapkan kepada anggota mapadi memberikan dukungan sosialisasi ke pesantren (ustadz/zah, para guru, santri dan orang tua santri), serta masyarakat pada umumnya.

Kepada pesantren anggota mapadi juga diharapkan kehadirannya sebagai relawan MFH, dilokasi bencana.

Teknis dan penjelasannya insyaallah akan dilakukan melalui pimpinan pesantren anggota mapadi dan atau kunjungan langsung ke pesantren.

Demikian maklumat ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 27 Desember 2018

H. Jhon Edy Rahman, SH. Mkn
Sekretaris Umum